Mi az önkéntesség?

6400, Kiskunhalas, Kossuth L. u. 21          Telefonszám: +36 30/8576 077           E-mail: halasonkentes@gmail.com

Szövegdoboz: Szövegdoboz: Szövegdoboz:

Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmilag végeznek személyes akaratból anyagi ellenszolgáltatás nélkül.
Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár, az önkéntes munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében.
Az önkéntes segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.

Az Önkéntes Pont feladata:

Önkéntes személyé valaki nem csak az Önkéntes Ponton keresztül válhat, a pont azonban hátteret ad, hogy könnyebben és szervezett formában lehessen ezt megtenni. Segítséget ad a tevékenység és a szervezet kiválasztásában, valamint az önkéntes tevékenységekkel kapcsolatos kérdésekre ad választ.

Ki lehet önkéntes?

"Önkéntes lehet bármely cselekvőképes, korlátozottan cselekvőképes vagy 10. életévét betöltött, kiskorúsága miatt cselekvőképtelen személy." (lásd: törvény 4.§)

Az Önkéntes Pont várja mindazon személyek várja, akik szabadidejükkel, energiájukkal és tapasztalataikkal szívesen segítenék más társaikat, és a civil szervezetek munkáját önkéntes tevékenység formájában.

Kik a fogadó szervezetek?

Az állami-önkormányzati szervek, illetve a közhasznú szervezetek és az egyházak alaptevékenységükhöz kötődően foglalkoztathatnak önkéntest; profitorientált szervezetek, személyek (pl. szociális, egészségügyi vállalkozás) önkéntest csak az általuk nyújtott közszolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve bizonyos ezekhez kapcsolódó többletszolgáltatások (pl. hospice, iskolai tábor) érdekében foglalkoztathatnak.